Contact

Zdroje

Potrebujete technickú alebo zákaznícku podporu? Žiadny strach, na nás sa môžete spoľahnúť.

Vždy sme sa sústredili na materiály s tvarovaním na mieru, ktoré našim zákazníkom umožňujú splniť veľmi špecifické požiadavky na vlastnosti, a budeme v tom pokračovať. Keďže výrobky prispôsobujeme každému zákazníkovi zvlášť, náš zoznam výrobkov je doslova nekonečný.

Vytvorte si vlastný produkt

Potrebujete niečo na konkrétne použitie? Vytvorte si vlastný produkt.

Zistiť viac

Formulár žiadostí KBÚ

Hľadáte údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia pre naše výrobky? Vyžiadajte si KBÚ.

Zistiť viac

Dokumentácia

Získajte prístup k rôznym dokumentom, ako sú pokyny na spracovanie a certifikáty ISO a IATF.

Zistiť viac

Ďalšie služby

Najmodernejšie technológie

Náš technologický tím je jeden z najpokročilejších a najskúsenejších v odvetví. Naše akreditované laboratóriá a testovacie služby sú profesionálne a výsledky vždy dodajú načas: váš produkt je tak v najlepších možných rukách.

Analytické testovanie

Laboratórium na analytické testovanie vykonáva predovšetkým výskumné a vývojové testovanie, ako aj analytické testovanie na riešenie problémov súvisiacich s materiálom. Medzi najbežnejšie testy patrí zloženie materiálu, základná identifikácia živice, analýza aditív, testovanie odolnosti voči poveternostným vplyvom a charakterizácia tepelných a dynamických vlastností materiálu. Všetky testy sa vykonávajú podľa špecifikovanej ASTM, ISO alebo inej štandardnej testovacej metódy.

Vývoj farieb

Laboratórium vývoja farieb vyvíja vlastné farby pre všetky farebné koncentráty a predfarbené kompozitné produkty, pričom dbá na úzku spoluprácu s každým zákazníkom, aby naplnilo špecifické požiadavky na použitie a farbu. Náš tím pre vývoj farieb tiež podporuje naše výrobné závody pri škálovaní nových farieb a problémoch súvisiacich s farbami. Naše laboratórium pre vývoj farieb je vybavené najnovšími technológiami a rozsiahlymi odbornými znalosťami, vďaka čomu je ideálne na vývoj nových, kvalitných farebných produktov a na hodnotenie a kvalifikáciu nových pigmentov.

Mechanické testovanie

Laboratórium pre mechanické testovanie vykonáva všetky testy fyzických a mechanických vlastností odchádzajúcich hotových výrobkov, nových výrobkov vo vývoji a vstupných surovín. Mechanické laboratórium pracuje 24 hodín denne, sedem dní v týždni a je schopné poskytnúť všetkým zákazníkom rýchle reakcie, ako aj prispôsobiť sa flexibilným plánom prepravy produktov. .

Akreditácia

Spoločnosť Washington Penn má tri laboratóriá nachádzajúce sa v divízii Arden: mechanické testovanie, analytické testovanie a vývoj farieb. Každé z nich je od roku 1997 akreditované normou ISO/IEC 170225 Americkou asociáciou pre akreditáciu laboratórií (A2LA).

Sme akreditovaní.

Rozsah laboratórnej akreditácie spoločnosti Washington Penn zahŕňa rôzne metódy fyzických a chemických testov.

Zistiť Viac

 

Contact Us

We'd love to hear from you.

For more information or for technical support, please fill out this form and we'll get in touch with you shortly.

For safety datasheet requests, click here

To build your own product, click here

For processing guideline requests, click here.